Menu

Wat is airsoft?

Airsoft is een combat simulatie sport waarin teams met elkaar strijden in diverse missies. De nadruk bij airsoft zit hem in het gebruik van “realistisch” materiaal. De vergelijking met online gaming in het “1st person shooter” genre (Battlefield/Call of Duty) is misschien wel het meest treffend.

Maar wat is nou het verschil met paintball? Lees het hier.

David Thio, co-owner Airsoft Combat Support

Video door FOUR creating in opdracht van Parentix.